เทศบาลตำบลหนองพยอม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี กำฟ้าไทยพวน ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม ณ บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

เทศบัญญัติ