ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แหล่งท่องเที่ยวและของดี บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร