ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 63 เงินจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ก.ค. 63 หากยอดเงินไม่เข้า หรือได้รับไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้รีบติดต่อ เทศบาลตำบลหนองพยอม
โดยเร็วเพื่อตรวจสอบและแก้ไ
ให้ถูกต้องต่อไป หรือติดต่อมาได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 056-845-061 ต่อ 105
หากท่านปรับสมุดที่ตู้ปรับอัตโนมัติแล้วไม่มียอดเคลื่อนไหว ยอดเงินไม่เข้า ขอให้เข้าไปปรับสมุดกับเจ้าหน้าที่ด้านในธนาคารอีกครั้
หากผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ท่านใด
ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่เขตพื้นที่แห่งใหม่ ให้รีบดำเนินการติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในทันทีเพื่อรักษาสิทธิการรับเงินอย่างต่อเนื่องต่อไป
หากมีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองพยอม แล้วนั้น
ขอให้ท่านรีบมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในทันทีเพื่อรักษาสิทธิการรับเงินอย่างต่อเนื่องต่อไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page