เรื่อง รายงานผลการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม