ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

1026541591525318696984798032136144911852461o
1024115011525319230318073344202680418433306o
102877560152531906365142725116595069944682o
1042015721525319696984697728831070424699257o
1044754511525319863651343139235484118238371o

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page