เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9

pdf

m03

Size: 15.18 MB
Hits : 224
Date added: 2563-04-10
pdf

t275

Size: 14.33 MB
Hits : 168
Date added: 2565-10-05

ป้องกันทุจริต

แผนการดำเนินการ ปี 2561

pdf

แผนการดำเนินงาน 61

Size: 1.18 MB
Hits : 110
Date added: 2561-11-16

แผนการดำเนินงาน ปี2562

pdf

แผนดำเนินงาน 62

Size: 1.86 MB
Hits : 115
Date added: 2561-11-16

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี

pdf

แผนยุทธศาสตร์ 58-62

Size: 1.85 MB
Hits : 145
Date added: 2561-11-16

งบแสดงสถานะการเงิน61

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

pdf

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

Size: 1.10 MB
Hits : 236
Date added: 2561-11-18

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆของเทศบาลตำบลหนองพยอม 2562

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตมาส2

pdf

m03

Size: 15.18 MB
Hits : 75
Date added: 2563-04-10

เทศบัญญัติ 2562

New category

New category

New category

มาตรฐานกำหนดตำแหนง แท่ง

pdf

t121

Size: 212.75 KB
Hits : 47
Date added: 2564-11-18
pdf

t122

Size: 255.23 KB
Hits : 44
Date added: 2564-11-18
pdf

t120

Size: 235.89 KB
Hits : 59
Date added: 2564-11-18
pdf

t119

Size: 265.03 KB
Hits : 57
Date added: 2564-11-18
pdf

t118

Size: 229.94 KB
Hits : 43
Date added: 2564-11-18

New category

New category

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม