วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.
#บริการด้วยหัวใจ ห่วงใย ใส่ใจประชาชน
จาก...นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายอมร เจนสาริกิจนายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม นางคมคาย มานพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพยอม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองพยอม ลงพื้นที่มอบขวัญและกำลังใจให้ ผู้ป่วยติดเชื่้อไวรัสโควิด-19 ที่กักกันตัวเพื่อการรักษาที่บ้าน ภายในตำบลหนองพยอม หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 8 และหมู่ที่ 10
28003574948798906087860983601972250316946670n
28003654848798905987860994637607748450875367n
27993678748798901687861428920954625366311605n
27991097048798904987861093455028290735151951n
27996808848798905254527732358381380021642701n
2801007334879890435452782466513352666000655n
27994901548798903921194536661283151463521686n
28005771648798904121194518969826028576342797n
2799684404879890318786127660626426375368175n
28005877648798903454527911131097334230126674n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม