16 มิถุนายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมฝึกอาชีพ ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ของ กศน.ตำบลหนองพยอม
ที่ศูนย์ฝึกวัดหนองแก หมู่ที่2 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
28873087250020712765680303817203318206561447n
28846007750020713899013524449333469170822897n
28885424150020725099012406573278196801430862n
28866361750020705665681012058539926328774122n
28844821750020711399013773787422403829424113n
28862986150020714965680082325134214262822892n
28865725550020716565679921855798838448886942n
28873809550020717499013162707934366124519981n
28846568250020718765679703640963272529908585n
28862986750020719965679585764778458671813971n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม