20 มิถุนายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯและ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ , นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพยอม บริเวณชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนร่วมกัน เรื่อง ทางสัญจรเข้าออกภายในหมู่บ้าน และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
28938724450136294654122116904779900954372119n
28935962850136299787454935042204388325236104n
28926079750136299220788327414622263509667556n
28935512050136300520788193908906591095128716n
28935974250136301820788063745095031672487506n
28951384950136303120787934528631624232134488n
2892676265013630435412114766547354032645495n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม