วันที่ 5 กันยายน 2565 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมายนายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองพยอม คัพ" ณ ห้องประชุมสภาร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากโรงเรียนวัดป่าแดง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

30534063052258099408608289164133066457253925n
30531105152258102641941294978563198143803089n
30521340652258100208608206393246370659883595n
30548219152258128175272071717731908008650070n
30541221052258103141941242891643810001190588n
30530266152258126441938915195037008282329520n
3054492955225812154193940937016969602519801n
30551950752258120641939497449673893862169646n
30514862352258102508607975407155686660254578n
30518700552258103641941195032864668925175362n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม