วันที่ 6 กันยายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้อนุมัติโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย " บริการทำหมันสุนัขและแมว , วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และได้มอบหมายให้ นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ นายมนตรี แสงอนันต์การ สมาชิกสภาฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม เป็นผู้กล่าวแนะนำสถานที่ ต่อ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชนที่มารับบริการ ในวันนี้
30563740252282100672874822372918939779650131n
3054800045228209547287534182233872074982020n
30574962552282088839542674509757753418851567n
30530556952282102106208016468476731423340972n
30549124352282102206208002592649899442992225n
30564774052282095106208718703321551797308991n
30565887052282194939532062914779322156051478n
30561179652282176572867231303552396289369691n
3052016115228218027286686442174929617457095n
30539622652282187272866164676355447734747201n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม