17  กันยายน 2565 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติประจำปี 2565 “หนองพยอม คัพ” ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแดง

30748439752611057606645792168526549406622806n
30746389552611051439979743154062733259501104n
30753902752610628506688703341148751768046740n
30692361752611005506651005207591923658298997n
30785196052611063973311827848143276696669075n
30777560952611069206644637445422457681382211n
30782660652610570040027881555404896042303079n
30782660652610570040027881555404896042303079n
30766777952610742040010683718880807867421922n
30765169452610741506677404056741506273028996n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม