วันที่ 31 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ
นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
31386142053901965044221708487594061159487765n
31240325953901968910887986637030230429594767n
31390041053901966610888215959428592176741228n
31259726253883808546037354177734349152412436n
31227715353883803446037863619587970783838046n
31222576053883807012704171906707218244550560n
3121739025390197064422114108032225961935015n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม