วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย
นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ เป็นประธานเปิด “กิจกรรม kick off พิจิตรรวมพลังฝังถังขยะเปียก 100%” โดย มี นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับตำบล ให้กับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลหนองพยอม
31756684454703777997373737378059411424624782n
31754488854703785764039627176667260982367472n
31750189654703785997372937848268338839006096n
31738444554703778964040303526266198243515335n
31759833954703771197374413259729220244037068n
31750866154703782397373294668248161737336048n
31708235254703780397373496912558342054891660n
31763114554703781564040046759224795352189139n
31759357254703790164039182435659851607871981n
31756732854703723697379162993071825510231853n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม