3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองพยอม
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย
นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม กองสวัสดิการสังคม และคณะทำงาน จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองพยอม ร่วมกับ นายผไท ชัญชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปาะบางรายครัวเรือน จำนวน 6 ราย ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
3445494891895601172848156581124844817483500n
3443813501443334979806058446992876425387671n
34454759910280271481755656011971901354216503n
3445426382730937317309928435917325876545295n
3444110207831592600500096733461938167729601n
3445412389275396149941164058332920890043748n
3443633362546296603069645067190407898562649n
3443934791976691031102977879185520615103001n
3445418229448054936086515341301499208788613n
3445397097647817617727698388141717668811469n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม