วันนี้ 28 เมษายน 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนเหตุประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้าน บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลหนองพยอม ในวันนี้ ร่วมกับ นางชนิดา เขียวขำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลหนองพยอม , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ,นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษา ฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม นางธีรารัตน์ แก้วชัยสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เบื้องต้นได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณจุดที่ประชาชนผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน และได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนต่อไป

3435719197610318324121488507859164254924491n
3435043185505095039018121921187192689339654n
3434837807719204577148271132897901189792170n
3434999107123118373572446181888165376557810n
3435894731850540731998587713259916494228117n
34350226310091312835897295161129045267938607n
3435981181596538574106685457136498045307034n
3435836925676220454753626799658871735635868n
343581946259043213316028597407591557934928n
34357379310391321770595672425587998458562774n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม