นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนตำบลหนองพยอม ร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (รณรงค์กำจัดผักตบชวา วัชพืชในลำคลองห้วยเกตุ ฯ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืชในลำคลอง ประจำปี 2566

36167572862409913626760097834829526599881838n
36378487262409941493423977129854524186394921n
36379862862409912060093587453333351501073371n
36381608662409899793428147535095360274961770n
36331515262409910093427114591833509631629265n
36376392262409920293426094346248461239772392n
36339831962409930560091735530671012798444670n
3616699216240992552675890942179711807742702n
36376951262409896260095164001347303840637108n
36191077962409937460091044751348633568203661n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม