การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม โดยมี นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม